PORADENSTVÍ & KONZULTACE

od IT až po personalistiku...

Služby

Získejte nezávislý pohled na věci, se kterými chcete hnout. Na výzvy kterým právě čelíte nemusíte být sami. Názor zvenčí vám pomůže získat odstup. Stačí, když se rozhodnete udělat první krok a rezervujete si termín nezávazné konzultace. Na setkání s vámi se těší Alex K.

Dostupné poradenství

Moderní management není výsadou bohatých firem. I ty menší využívají služeb nezávislých konzultantů. Pronajímají si je stejně jednoduše, jako například svá firemní vozidla v operativním leasingu. Tímto způsobem získávají klíčové poznatky, které nadcházející znalostní věk přináší, na které během denního shonu nezbývá tolik čas. Nemusí tak mít k dispozici vlastní analytiky z řad svých zaměstnanců. Jinými slovy, nemají je v personálních nákladech.

Nabídka

Osobní rozvoj

Kariérní růst, mentoring, koučink, analýzy týmových rolí, vzdělávání, motivační programy

Personalistika

Rozvoj zaměstnanců, procesy interního trhu práce, náborové kampaně, procesy adaptace nováčků, firemní kultura

Konzultace

Poradenství managementu, leadership, vstupní analýzy

Projekty

Tvorba projektových zadání, řízení projektů, plánování metodikou IV. generace

IT

Technické analýzy, optimalizace, snižování nákladů, návrhy technických řešení, IT jako procesně řízený útvar

Komunikace

Stavba a návrhy interních komunikační kanálů (intranet, časopis, porady)

Vizualizace

Vývojové i procesní diagramy, myšlenkové mapy, grafické práce, návrhy designu, web

Moderace

Vedení projektových a jiných workshopů, moderace setkání, facilitace seminářů Franklin Covey ČR

Interim manažer

V dohodnutém časovém rozsahu pracuji pro vás a vaše potřeby v souladu s určenou strategií

5 kroků k žádanému výsledku

1. Úvodní konzultace

Shromáždíme spolu vstupní data, zmapujeme oblasti vašeho zájmu a vašich potřeb

2. Analýza a nabídka spolupráce

Zanalyzuji vstupní informace, které jsem od vás získal a následně představím navržený postup, jeho rozsah, včetně podmínek splnitelnosti. Rovněž stanovíme kritéria úspěchu

3. Realizace navržených kroků

Podle dohodnutého postupu a zadání předmět zakázky zpracuji a předám vám výsledek k posouzení

4. Předání a ověření výstupů

Výsledky zpracovaného úkolu projdou vaším schválením. Pokud došlo k upřesnění původního zadání, vracíme se k předchozímu kroku

5. Ukončení řešení, fakturace

Součástí ukončení zakázky je dokumentace, kterou obdržíte v domluvené formě. Požádám vás o zpětnou vazbu k průběhu zakázky

Nezáleží na tom, jak rychle jdete,
pokud jdete špatným směrem...

Stehpen R. Covey

Partneři

Je smutné být sám jako kůl v plotě. Přestože jste naprostými velmistry ve svém oboru, nejlepších a především dlouhodobých výsledků dosáhnete pouze spoluprací s ostatními lidmi. Ani já nejsem výjimkou. Proto mám vždy po svém boku silné a důvěryhodné partnery.

Synergie, tvůrčí spolupráce určená pouze dospělým

Synergii naleznete všude okolo nás. Například v přírodě. V podobě proplétajících se kořenů stromů, které pak lépe odolávají nepříznivým podmínkám. I my lidé, lépe zdoláváme výzvy, pokud spolupracujeme.
DŮLEŽITÉ!

Učit se od nejlepších vždy přináší výsledky

Svět okolo nás se mění. Naštěstí existují věci, které jsou stálé. Například lidská spolupráce postavená na humánních hodnotách a principech efektivity. Kde jinak byste chtěli brát skvělé a svěží nápady než u těch, kteří je mají?
INSPIRACE

Odesláno

Vaše zpráva byla odeslána

Děkuji za vaši zprávu. Odpovím na ní hned, jakmile to bude možné.