Řešení na dosah

když víte kde je hledat...

Služby konzultanta

Získejte nezávislý pohled na věci, se kterými chcete hnout. Na výzvy, kterým právě čelíte nemusíte být sami. Názor zvenčí vám pomůže získat odstup. Stačí, když se rozhodnete udělat první krok a rezervujete si termín konzultace.

  • Využijte rozdílnosti názorů jako katalyzátoru pro žádané změny, které vás posunou o kus dál
  • Získáte informace pro korekci směru podnikání
  • Vyhnete se chybám ostatních
  • Zvýšíte svou efektivitu v osobní i pracovní oblasti
Na setkání s vámi se těší Alex K.

Nabídka

Osobní rozvoj

Kariérní růst, mentoring, koučink, analýzy týmových rolí, vzdělávání, motivační programy

Personalistika

Rozvoj zaměstnanců, interní trh práce, náborové kampaně, adaptace nováčků, firemní kultura

Konzultace

Poradenství managementu, leadership, vstupní analýzy

Projekty

Tvorba projektových zadání, řízení projektů, plánování metodikou IV. generace

IT Procesy

Technické analýzy, optimalizace, snižování nákladů, návrhy technických řešení

Komunikace

Interní komunikační kanály (intranet, časopis, efektivní porady)

Vizualizace

Vývojové i procesní diagramy, myšlenkové mapy, grafické práce, návrhy designu, web

Moderace

Vedení workshopů, moderace setkání, facilitace seminářů Franklin Covey ČR

5 kroků k vašim výsledkům

Úvodní konzultace

Shromáždíme spolu vstupní data a zmapujeme oblasti vašeho zájmu

Analýza a nabídka spolupráce

Zanalyzuji vstupní informace, které jsem od vás získal a následně představím navržený postup, jeho rozsah, včetně podmínek splnitelnosti. Rovněž stanovíme kritéria úspěchu

Realizace navržených kroků

Podle dohodnutého postupu a zadání předmět zakázky zpracuji a předám vám výsledek k posouzení

Předání a ověření výstupů

Výsledky zpracovaného úkolu projdou vaším schválením. Pokud došlo k upřesnění původního zadání, vracíme se k předchozímu kroku

Ukončení řešení, fakturace

Součástí ukončení zakázky je dokumentace, kterou obdržíte v domluvené formě. Požádám vás o zpětnou vazbu k průběhu zakázky

Dostupné poradenství pro vaše potřeby

Moderní management není výsadou bohatých firem. I ty menší využívají služeb nezávislých konzultantů. Pronajímají si je stejně jednoduše, jako například svá firemní vozidla v operativním leasingu. Tímto způsobem získávají klíčové poznatky, které nadcházející znalostní věk přináší, na které během denního shonu nezbývá tolik čas. Nemusí tak mít k dispozici vlastní analytiky z řad svých zaměstnanců.

Nezáleží na tom, jak rychle jdete, pokud jdete špatným směrem.

Stehpen R. Covey

Partneři

Je smutné být sám jako kůl v plotě. Můžete být velmistry svého oboru, ale nejlepších výsledků dosáhnete pouze ve spolupráci s ostatními lidmi. Ani já nejsem výjimkou. Proto mám po svém boku vždy silné a důvěryhodné partnery.

Synergie, tvůrčí spolupráce dospělých

Synergii naleznete všude okolo nás. Například v přírodě. V podobě proplétajících se kořenů stromů, které pak lépe odolávají nepříznivým podmínkám. I my lidé, lépe zdoláváme výzvy, pokud spolupracujeme.
DŮLEŽITÉ!

Učit se od nejlepších přináší vždy výsledky

Svět okolo nás se mění. Naštěstí existují věci, které jsou stálé. Například lidská spolupráce postavená na humánních hodnotách a principech efektivity. Kde jinak byste chtěli brát skvělé a svěží nápady než u těch, kteří je mají?
INSPIRACE

Odesláno

Vaše zpráva byla odeslána

Děkuji za vaši zprávu. Odpovím na ní hned, jakmile to bude možné.